Werkwijze atelier

VELOKANIK wordt georganiseerd door vrijwilligers
Dit is een participatief atelier, georganiseerd en uitgebaat door vrijwilligers met de steun van lokale organisaties. De vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun VELOKANIK T-shirts.


Tweetalig, drietalig, viertalig en zelfs meertalig
Iedereen praat en antwoordt in zijn eigen taal, zolang het over Frans of Nederlands gaat. De vrijwilligers doen hun best om in andere talen te communiceren.


Elke donderdag van 18u tot 21u
Het atelier is elke donderdag open van 18u tot 21u. Het sleutelen stopt om 20u45. De laatste 15 minuten zijn gereserveerd om op te ruimen en op te kuisen.


Jouw fiets, jouw mechaniek!
Elke bezoeker voert zelf zijn herstellingen uit. De vrijwilligers hebben enkel als doel om raad te geven. Zijn herstellen zelf geen fietsen.


Jouw fiets, jouw verantwoordelijkheid!
Elke tussenkomst aan de fiets is de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Meer bepaald moet hij/zij zelf aangeven wanneer hij/zij geen vertrouwen heeft in zijn/haar capaciteiten om een herstelling uit te voeren. Dit geldt ook voor het inschatten van de benodigde tijd. Daarenboven mag een vrijwilliger een herstelling weigeren of stopzetten wanneer hij/zij inschat dat die te veel tijd in beslag zal nemen.


Mogelijke risico’s
Elke bezoeker moet weten dat mechaniek risico’s inhoudt zoals schade aan materiaal en lichte verwondingen en dat dit eventueel kosten met zich mee kan brengen.


Voor de groten en soms voor de kleintjes
Bezoekers jonger dan 18 jaar zijn welkom in het atelier zolang ze vergezeld zijn van een volwassene. Vanaf 15 jaar is een schriftelijke toestemming via sms of mail voldoende.


Prix conscient
En plus d’apporter sa bonne humeur, nous demandons une contribution consciente : chacun donne ce qui lui semble juste pour ce qu’il obtient, ou ce qu’il est capable de débourser. En échange, le participant reçoit en prêt : un tablier, un accès à un poste de travail, des outils spécialisés et les conseils des bénévoles. Nous évaluons à 2,50 € le coût moyen d’une visite.


Achats suspendues : les écrous suspendus
Chacune peut décider de prépayer des pièces pour une personne qui pourrait en avoir besoin dans le futur. Cela se matérialise par l’achat d’un « écrou suspendu ». 

Chacune peut aussi demander d’utiliser, si nécessaire, un « écrou » pour la valeur de la pièce dont elle a besoin.


Opgepast voor het materiaal!
Elke bezoeker krijgt een werkpost toegewezen. De bezoeker is verantwoordelijk voor het nakijken van zijn materiaal en om het terug te hangen na gebruik. Elke werkpost en bijbehorende materiaal set zijn gemarkeerd met een kleur. Het gereedschap mag niet verhuizen naar een andere werkpost.

Pièces de rechange
Des pièces de rechange standard (patins de frein, câbles, gaines et chambres à air) sont mises en vente à un prix démocratique.  Les pièces sont données uniquement après que la participante les aura payées. Aucun prêt ne pourra être consenti. Les pièces achetées doivent être utilisées dans l’atelier et le jour même (nous ne sommes pas un magasin). 


*Afin de rester inclusif sans alourdir le texte, nous utilisons l’alternance de genre par paragraphe.